Finnish Travel gala logo
Finnish Travel gala logo
Ehdokkaiden asettaminen palkintokategorioihin on päättynyt. Kunkin palkintokategorian voittaja on se taho, joka on saanut eniten pisteitä. Pisteidenjako muodostuu seuraavasti
  1. Eniten ehdotuksia kerännyt saa 10 pistettä, toiseksi eniten 9, kolmanneksi eniten 8, … ja kymmenenneksi eniten 1 pisteen.
  2. Matkailualan asiantuntijaraati käy läpi kaikki saadut ehdotukset ja pisteyttävät raadin suosikit siten, että paras saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä, … ja kymmenes 1 pisteen. Raati ottaa omassa pisteytyksessään huomioon ehdokasasettelussa annetut perustelut. Raadille ei kerrota kohdan 1 pisteytyksiä. 
  3. Kaikki pisteet lasketaan yhteen ja voittaja on eniten pistetä saanut. Kustakin kategoriasta julkaistaan tällä sivulla elokuun puolivälissä kolme eniten pisteitä saanutta toimijaa.
SMAL AFTA logo
Smalser Oy
(Suomen matkailualan liiton palveluyhtiö)
Vilhonkatu 4 B
00100 Helsinki
smal@smal.fi
Crafted by Tietotalo
© Smalser Oy 2021 // www.smal.fi