Finnish Travel gala logo

Finnish Travel Galassa marraskuussa 2022 jaetaan palkintoja yhdeksässä eri kategorioissa. Kuhunkin kategoriaan tuli palkin hienoja ehdokkaita. Tänä vuonna jokainen ehdotus on ollut tärkeä, sillä kunkin kategorian voittaja on eniten pisteitä saanut. Pisteidenjako tapahtuu seuraavasti:

  1. Saadut ehdotukset listataan ja pisteytetään sen mukaan, kuka/mikä on saanut eniten mainintoja. Ilman perusteluja tulleita ehdotuksia ei huomioida laskennassa. Eniten ehdotuksia kerännyt saa 10 pistettä, toiseksi eniten 9, kolmanneksi eniten 8, … ja kymmenenneksi eniten 1 pisteen.
  2. Matkailualan asiantuntijaraati käy läpi saadut ehdotukset ja niiden perustelut. Ilman perusteluja tulleita ehdotuksia ei huomioida. Raati pisteyttää omat suosikkinsa siten, että paras saa 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä, … ja kymmenes 1 pisteen. Raadille ei kerrota kohdan 1 pisteytyksiä.
  3. Kohtien 1. ja 2. pisteet lasketaan yhteen ja voittajat ovat eniten pisteitä saaneet. Mahdollisessa tasatilanteessa raadin puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Pisteiden perusteella julkaistaan kunkin kategorian kolme short list -ehdokasta tällä sivulla 30.9.