Finnish Travel gala logo

Vuoden vastuullinen toimija voittaja-ehdokkaat

Anu Nylund, vastuullinen matkailun ammattilainen

Vastuullisuus on tekoja, vaikuttamista ja tapa elää. Lapin yliopiston kandityössäni määrittelin vastuullisuuden olevan kestävän kehityksen osa-alueiden (ekologinen, taloudellinen ja sosio-kulttuurinen) viemistä käytäntöön. Omassa työssä teoria yhdistyy käytäntöön ja tekemistä tahdittaa enemmän positiivinen kannustus kuin synkistelevä syyttely. Teoria nousee akateemisesta taustasta, käytäntöä toteutan Helsinki-oppaana, bloggaajana ja kouluttajana. Reilu Matkailu ry:n riveissä olen ollut mukana vuodesta 2004 ja Vastuullisen matkailun ryhmässä vuodesta 2015. Olen ollut mukana myös SKÅL:n kestävän kehityksen toiminnassa ja Perho Liiketalousopiston kestävän kehityksen tiimissä. Ystävät ja perhe ovat antaneet lempinimen ”pelastakaa maailma Anu”. Rakkaudenmetsä on ideoimani vastuullinen matkailukonsepti. 

 

Yleisön ja raadin perustelut ehdokkuudelle

Anu Nylund on pitkän päivätyön tehnyt matkailuammattilainen, joka on aktiivinen vastuullisuuden asiantuntija ja mukana monessa. Hän on Reilun matkailun yhdistyksen alkuperäisiä jäseniä, Rakkauden metsä -ja monen muun hankkeen äiti Suomessa. Perho Liiketalousopistossa hän on käynnistänyt erilaisia vastuullisuutta korostavia hankkeita. Helsingin virallisena oppaana Anu on tuonut kestävän kehityksen teeman mukaan Helsinki-opastuksiin.

Anu Nylund – Responsible Tourism professional

Finnair

Finnair lentää Helsingistä yli 100 kohteeseen Euroopassa, 18 Aasiassa ja seitsemään Amerikoissa. Yhtiön lennoilla matkusti vuonna 2016 lähes 11 miljoonaa matkustajaa.

Finnairin tavoitteena on synnyttää kestävää taloudellista lisäarvoa tuottamalla lentopalvelut kannattavasti, kustannuskilpailukykyisesti sekä sopusoinnussa ympäristön ja yhteiskunnan tarpeiden kanssa. Vastuullinen toiminta on kannattavan liiketoiminnan kulmakivi, ja Finnair ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan

Finnairin strategia, visio ja arvot heijastavat Finnairin yhteiskuntavastuuta. Finnairin arvoja ovat välittäminen, yksinkertaistaminen ja rohkeus. Olemme sitoutuneet näyttämään tietä kohti puhtaampaa, välittävämpää ja yhteistyöhön perustuvaa tulevaisuutta. Näiden teemojen avulla ryhmittelemme jatkossa vastuullisuusstrategian mittarit, toimet ja tavoitteemme. Niiden avulla viestimme saavutuksistamme – ja myös tavoitteista, joiden saavuttamiseen on vielä matkaa. Nämä teemat ohjaavat meidän kaikkien finnairilaisten työtä kohti vastuullisempaa, välittävää maailmaa.

 

Yleisön ja raadin perustelut ehdokkuudelle

Finnair on tehnyt pitkäjänteistä ja monipuolista työtä kestävän kehityksen parissa. Yhtiöllä on Euroopan modernein lentokonekalusto, jonka perustana ovat vähäpäästöiset ja pienikulutukselliset koneet. Myös koneiden matkustamoissa käytettävät materiaalit ja tarjoiluastiat ovat kierrätettäviä. Finnairin toiminta kestävän kehityksen parissa on kansainvälistä huippua omalla alallaan. Finnair on mukana aktiivisena toimijana useissa paikallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja hankkeissa, joilla tähdätään entistä kestävämpään ilmailualan kehitykseen.

Finnair

Helsingin Satama – Itämeren vilkkainta merimatkailua

Helsingin Satama palvelee Helsingin seudun ja koko Suomen hyvinvointia ja elinkeinoelämää. Satama luo sujuvat puitteet Itämeren vilkkaimmalle merimatkailulle ja on Suomen ulkomaakaupan pääsatama.

Helsingistä pääsee laivalla Tallinnaan, Tukholmaan, Pietariin ja Travemündeen. Lisäksi kansainväliset risteilyalukset tuovat kaupunkiin vuosittain vieraita ympäri maailman. 2016 Helsingin Sataman kautta kulki lähes 12 miljoonaa matkustajaa.

Matkustajasatamien sijainti pääkaupungin keskustan ja asutuksen tuntumassa on matkailijoiden kannalta elämyksellistä ja varustamoille menestymisen edellytys. Helsingin Satama näkee yhtenä tärkeimmistä tavoitteistaan hyvän naapuruuden lähialueiden asukkaiden ja yritysten kanssa, ja satamalle on tärkeää toimia vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa. 

 

Yleisön ja raadin perustelut ehdokkuudelle

Helsingin satama on tehnyt monipuolista työtä ympäristön puolesta. Länsiterminaalista on kehitetty Itämeren ympäristöystävällisin satama. Kansainvälisiä risteilyaluksia houkutellaan jättämään jätevedet maihin antamalla alennuksia jätemaksuista. Helsingin satama kehittää jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat sekä laivojen että matkustajien liikkumista.  

Helsingin Satama